INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO PSM

Listy kandydatów:

PSM 1 stopnia

lista
przyjętych
lista
nieprzyjętych

PSM 2 stopnia - wokalistyka

lista
przyjętych
lista
nieprzyjętych
PSM 2 stopnia - instrumentalistyka

lista
przyjętych

lista
nieprzyjętych
LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że lista zakwalifikowanych nie jest równoznaczna z listą przyjętych do szkoły.
O przyjęciu decydować będzie liczba wolnych miejsc oraz wynik kandydata uzyskany w procesie rekrutacji.

Szanowni Państwo,
informujemy, że z przyczyn niezależnych od nas, listę uczniów przyjętych do poszczególnych klas opublikujemy 14 lipca ok godz. 12.00.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

INFORMATOR

PSM I stopnia prowadzi zajęcia w cyklach:
sześcioletnim- dla kandydatów w wieku od 5 do 10 lat;
czteroletnim- dla kandydatów w wieku od 8 do 16 lat.

TERMINARZ

Informacje i konsultacje są udzielane do końca maja.

Punkt informacyjno-konsultacyjny jest czynny w każdy wtorek, w godzinach 15.00-16.00 w sali 105.

Konsultacje dla kandydatów na śpiew klasyczny są udzielane w każdą środę w godzinach 16.00-17.00.
O dyżurującego pedagoga prosimy pytać na portierni, lub u kierownik sekcji, prof. Agaty Kobierskiej, sala 409.

O konsultacje w innych specjalnościach, bądź w innych terminach prosimy ustalać w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie,
telefon: 32 2596841.

WYMAGANE DOKUMENTY

DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO NASZEJ SZKOŁY KANDYDACI ALBO RODZICE NIEPEŁNOLETNIEGO KANDYDATA POWINNI DOŁĄCZYĆ W PRZYPADKU:
 
1. SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA O 6-LETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA, W PRZYPADKU DZIECKA, KTÓRE W DANYM ROKU KALENDARZOWYM NIE UKOŃCZYŁO 6 LAT, OPINIĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ O PSYCHOFIZYCZNEJ DOJRZAŁOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI SZKOLNEJ.
 
2. SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA O 6-LETNIM I 4-LETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO PODJĘCIA KSZTAŁCENIA.
 
3.SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA DO DZIAŁU WOKALNEGO - ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO PODJĘCIA KSZTAŁCENIA WYDANE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ ZA ZAKRESU AUDIOLOGII I FONIATRII.
 
4. SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA DO DZIAŁU INSTRUMENTALNEGO W SPECJALIZACJACH INSTRUMENTÓW DĘTYCH SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO PODJĘCIA KSZTAŁCENIA WYDANE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU PULMONOLOGII.
 
5. SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA DO DZIAŁU INSTRUMENTALNEGO W POZOSTAŁYCH SPECJALIZACJACH ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO PODJĘCIA KSZTAŁCENIA

 

- WNIOSEK kandydata do Szkoły I stopnia - (plik doc) zobacz >>          - (plik pdf) zobacz >>
- WNIOSEK kandydata do Szkoły II stopnia - (plik doc) zobacz >>         - (plik pdf) zobacz >>

W miarę możliwości, wnioski prosimy drukować dwustronnie.


- ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE I stopnia      - (plik pdf) zobacz >>
- ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE II stopnia     - (plik pdf) zobacz >>

 

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO SZKOŁY

Szkoła ustala zasady rekrutacji uczniów zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra właściwego dla spraw kultury.

EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r.
w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych
opublikowane: Dz. U. z 2015 r. Poz. 1330
Na podstawie art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:.