INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY
INFORMATOR


Dla kandydatów do PSM I stopnia

PSM I stopnia prowadzi zajęcia w cyklach:
sześcioletnim - dla kandydatów w wieku od 6 do 10 lat; czteroletnim - dla kandydatów w wieku od 8 do 16 lat.

Dla kandydatów do PSM II stopnia

instrumentalistyka – cykl sześcioletni;
instrumentalistyka jazzowa – cykl czteroletni;
wokalistyka, wokalistyka jazzowa – cykl czteroletni.

 

Nauka w cyklu sześcioletnim obejmuje takie instrumenty jak:

fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, gitara, saksofon, flet.

 

Nauka w cyklu czteroletnim obejmuje następujące instrumenty:

gitara, flet, obój, klarnet, fagot, trąbka, waltornia, puzon, saksofon, organy, akordeon, instrumenty perkusyjne, altówka, wiolonczela, kontrabas, fortepian, skrzypce.

Przy wyborze fortepianu lub skrzypiec w cyklu czteroletnim wskazana jest wcześniejsza nauka gry na instrumencie.

 

Badanie przydatności polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków fizycznych oraz predyspozycji do gry na określonym instrumencie odbywa się w okresie w maju. Szczegółowy plan zostanie zamieszczony w terminarzu>>.

 

Szkoła prowadzi poradnictwo indywidualne w okresie od marca do maja, obejmujące informacje o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia. Można także przeprowadzić wstępne badanie predyspozycji kandydata, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie Szkoły.

 

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.

 

Badanie przydatności kandydatów do PSM I stopnia cyklu 6-cio letniego składa się z dwóch części:

1. Lekcja rytmiki w grupie do 12 osób, gdzie sprawdzana jest koordynacja słuchowo-ruchowa, reakcja na zmiany w muzyce, poczucie pulsu, poczucie rytmu, pamięć muzyczna oraz praca w grupie.

2. Badanie indywidualne gdzie oceniane będzie:

- zaśpiewanie piosenki,

- słuch melodyczny,

- słuch harmoniczny,

- poczucie tonalne,

- pamięć muzyczna,

- poczucie rytmu,

- predyspozycje do nauki na wybranym instrumencie.

 

Badanie przydatności kandydatów do PSM I stopnia w cyklu 4-ro letnim składa się z dwóch części:

1. Badanie uzdolnień muzycznych, gdzie oceniane będą:

- słuch wysokościowy,

- słuch harmoniczny,

- słuch analityczny,

- poczucie tonalne,

- poczucie rytmu,

- pamięć muzyczna.

2. Badanie predyspozycji do gry na wybranym instrumencie.

Kandydaci posiadający umiejętności gry na instrumencie mogą wykonać przygotowany program w ramach badania przydatności.

 

Procedura dotycząca przeniesienia z innej szkoły muzycznej obejmuje:

1. Przesłuchanie przygotowanych utworów na instrumencie z zakresu programu nauczania w danej klasie.

2. Dostarczenie kserokopii świadectw z lat ubiegłych dokumentujących przebieg nauczania.

 

Wszelkich informacji dotyczących przyjęć do szkoły udzielają także pracownicy sekretariatu od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00 - 17.00.

 

Każdego roku, od 15 marca do maja, czynny jest punkt informacyjno-konsultacyjny:

czwartek godz. 15:00 - 17:00 sala 105.


Instrumentalistyka dzieli się na specjalizacje:

- instrumenty klawiszowe: fortepian, akordeon, organy;

- instrumenty smyczkowe i szarpane: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara;

- instrumenty dęte i perkusyjne: flet, obój, klarnet, fagot, trąbka, waltornia, puzon, tuba, saksofon, instrumenty perkusyjne.

Instrumentalistyka jazzowa dzieli się na specjalizacje:

- saksofon;

- fortepian;

- kontrabas.  

Wokalistyka dzieli się na specjalizacje:

- wokalistyka klasyczna;

- wokalistyka jazzowa.

 

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.

 

Absolwenci PSM II stopnia otrzymują dyplom ukończenia szkoły muzycznej, uzyskując tytuł zawodowy muzyka.

 

Szkoła prowadzi poradnictwo indywidualne w okresie od marca do maja, obejmujące informacje o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia.

Można także przeprowadzić wstępne badanie predyspozycji kandydata, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie Szkoły.

 

Egzaminy wstępne do szkoły II stopnia rozpoczynają się w maju.

Szczegółowy plan zostanie zamieszczony w terminarzu >>

 

Egzamin wstępny do szkoły II stopnia w specjalności instrumentalistyka oraz instrumentalistyka jazzowa obejmuje:

1. Egzamin praktyczny z przygotowanych utworów

-wymagany program egzaminu z instrumentu >>

-wymagany program egzaminu na kierunek jazzowy >>

2. Pisemny egzamin z kształcenia słuchu i zasad muzyki

-szczegółowe zagadnienia egzaminu pisemnego >>

 

Zakres materiału wymagany na egzaminach obejmuje wiedzę i umiejętności wynikające z podstawy programowej dla VI klasy cyklu sześcioletniego lub z IV klasy cyklu czteroletniego szkoły muzycznej I stopnia.

Szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych instrumentów udzielają kierownicy specjalizacji  w wyznaczonych dniach i godzinach.

 

Egzamin wstępny w specjalności wokalistyka oraz wokalistyka jazzowa obejmuje:

1. Sprawdzenie predyspozycji słuchowych kandydata.

2. Sprawdzenie predyspozycji głosowych:

- zaprezentowanie dwóch piosenek (na wokalistykę jazzową jedna w języku polskim i jedna w języku angielskim) lub pieśni;

- recytacja wiersza lub innego dowolnego tekstu na pamięć.

 

Kandydaci przyjmowani będą według zdobytej sumy punktów z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych szkoły w danym roku szkolnym dotyczących np. limitu przyjęć.

 

Procedura dotycząca przeniesienia z innej szkoły muzycznej obejmuje:

1. Przesłuchanie przygotowanych utworów na instrumencie z zakresu programu nauczania w danej klasie.

2. Dostarczenie kserokopii świadectw z lat ubiegłych dokumentujących przebieg nauczania.

 

Wszelkich informacji dotyczących przyjęć do szkoły udzielają także pracownicy sekretariatu od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00 - 17.00.

 

Każdego roku, od 15 marca do maja, czynny jest punkt informacyjno-konsultacyjny:

czwartek godz. 15:00 - 17:00 sala 105.

 

Nauka w cyklu sześcioletnim obejmuje takie instrumenty jak:

fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, gitara, saksofon, flet.

 

Nauka w cyklu czteroletnim obejmuje następujące instrumenty:

gitara, flet, obój, klarnet, fagot, trąbka, waltornia, puzon, saksofon, organy, akordeon, instrumenty perkusyjne, altówka, wiolonczela, kontrabas, fortepian, skrzypce.

Przy wyborze fortepianu lub skrzypiec wskazana jest wcześniejsza nauka gry na instrumencie.

 

Badanie przydatności polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków fizycznych oraz predyspozycji do gry na określonym instrumencie odbywa się w okresie od maja do końca roku szkolnego. Szczegółowy plan zostanie zamieszczony w terminarzu.

 

Szkoła prowadzi poradnictwo indywidualne w okresie od marca do maja, obejmujące informacje o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia. Można także przeprowadzić wstępne badanie predyspozycji kandydata, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie Szkoły.

 

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.

 

Badanie przydatności kandydatów do PSM I stopnia cyklu 6-cio letniego składa się z dwóch części:

1. Lekcja rytmiki w grupie do 12 osób, gdzie sprawdzana jest koordynacja słuchowo-ruchowa, reakcja na zmiany w muzyce, poczucie pulsu, poczucie rytmu, pamięć muzyczna oraz praca w grupie.

2. Badanie indywidualne gdzie oceniane będzie:

- zaśpiewanie piosenki,

- słuch melodyczny,

- słuch harmoniczny,

- poczucie tonalne,

- pamięć muzyczna,

- poczucie rytmu,

- predyspozycje do nauki na wybranym instrumencie.

 

Badanie przydatności kandydatów do PSM I stopnia w cyklu 4-ro letnim składa się z dwóch części:

1. Badanie uzdolnień muzycznych, gdzie oceniane będą:

- słuch wysokościowy,

- słuch harmoniczny,

- słuch analityczny,

- poczucie tonalne,

- poczucie rytmu,

- pamięć muzyczna.

2. Badanie predyspozycji do gry na wybranym instrumencie.

Kandydaci posiadający umiejętności gry na instrumencie mogą wykonać przygotowany program w ramach badania przydatności.

 

Procedura dotycząca przeniesienia z innej szkoły muzycznej obejmuje:

1. Przesłuchanie przygotowanych utworów na instrumencie z zakresu programu nauczania w danej klasie.

2. Dostarczenie kserokopii świadectw z lat ubiegłych dokumentujących przebieg nauczania.

 

Wszelkich informacji dotyczących przyjęć do szkoły udzielają także pracownicy sekretariatu od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00 - 17.00.

 

Każdego roku, od 15 marca do maja, czynny jest punkt informacyjno-konsultacyjny:

wtorek godz. 15:00 - 17:00 sala 105..