INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY
TERMINARZ 2019

 

15 marca – 8 maja termin składania wniosków.

Od 15 marca – możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami instrumentu lub śpiewu (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym za pośrednictwem Sekretariatu Szkoły).

11 i 13 kwietnia 2019 – dni otwarte Szkoły.

 

Badanie przydatności do PSM I stopnia:

9 maja – obserwacja lekcji rytmiki i badanie przydatności kandydatów do cyklu 6-cio letniego;

13 maja – badanie przydatności kandydatów do cyklu 4-ro letniego.

 

Egzaminy wstępne do PSM II stopnia:

instrumentalistyka i instrumentalistyka jazzowa:

10 maja – test pisemny ze szczególnym uwzględnieniem badania predyspozycji słuchowych;

14 maja – egzamin praktyczny z instrumentów dętych, perkusji, organów, akordeonu oraz instrumentów jazzowych;  

16 maja – egzamin praktyczny z fortepianu, instrumentów smyczkowych i gitary.

wokalistyka i wokalistyka jazzowa:

14 maja – egzamin praktyczny i badanie predyspozycji słuchowych w wokalistyce jazzowej;   

15 maja – egzamin praktyczny i badanie predyspozycji słuchowych w wokalistyce klasycznej.   

 

Egzaminy kwalifikacyjne dla kandydatów do klas wyższych niż pierwsza odbywać się będą w tym samym terminie co egzaminy wstępne lub badanie przydatności.

 

23 maja 2019 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do PSM..