INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY
TERMINARZ

Informacje i konsultacje są udzielane do końca maja.

Punkt informacyjno-konsultacyjny jest czynny w każdy wtorek, w godzinach 15.00-16.00 w sali 105.

Konsultacje dla kandydatów na śpiew klasyczny są udzielane w każdą środę w godzinach 16.00-17.00.
O dyżurującego pedagoga prosimy pytać na portierni, lub u kierownik sekcji, prof. Agaty Kobierskiej, sala 409.

O konsultacje w innych specjalnościach, bądź w innych terminach prosimy ustalać w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie,
telefon: 32 2596841.

11.05.2017, czwartek - Dzień Otwarty
g.11.00 – Pierwszy koncert
g.15.00 – Rozpoczęcie Dnia Otwartego
g.15.30 – Drugi koncert

Terminy składania wniosków
15.03 – 24.05 2017

Badanie przydatności kandydatów do PSM I stopnia
cykl 6-cio letni
2.06, piątek – Rytmika
5.06, poniedziałek – Rytmika (drugi termin)
8.06, czwartek – Badanie predyspozycji do gry na instrumencie
cykl 4-ro letni
12.06, poniedziałek – Badanie predyspozycji słuchowych
12.06, poniedziałek – Badanie predyspozycji do gry na instrumencie

Egzaminy wstępne kandydatów do PSM II stopnia

specjalność – instrumentalistyka  
29.05, poniedziałek – egzamin pisemny z kształcenia słuchu
1.06, czwartek – egzamin praktyczny dla instrumentów:
fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara oraz dęte drewniane i blaszane
2.06, piątek – egzamin praktyczny dla instrumentów :
organy, akordeon

specjalność – wokalistyka
14.06, środa – badanie predyspozycji słuchowych i głosowych
12.06, poniedziałek – dodatkowy termin.