INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY
TERMINARZ 2018

 

15 marca – 7 maja termin składania wniosków.
Od 15 marca – możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami instrumentu lub śpiewu (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym za pośrednictwem Sekretariatu Szkoły).
19 i 21 kwietnia – dni otwarte Szkoły.

Badanie przydatności do PSM I stopnia:
10 maja – obserwacja lekcji rytmiki i badanie przydatności kandydatów do cyklu 6-cio letniego;
17 maja – badanie przydatności kandydatów do cyklu 4-ro letniego.

Egzaminy wstępne do PSM II stopnia:
instrumentalistyka i instrumentalistyka jazzowa:

8 maja – test pisemny ze szczególnym uwzględnieniem badania predyspozycji słuchowych;
14 i 15 maja – egzaminy wstępne z instrumentu.
wokalistyka i wokalistyka jazzowa:
16 maja – egzamin wstępny i badanie predyspozycji słuchowych.

Egzaminy kwalifikacyjne dla kandydatów do klas wyższych niż pierwsza odbywać się będą w tym samym terminie co egzaminy wstępne lub badanie przydatności.

24 maja – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do PSM..