VII KONKURS FLETOWY im. MARIANA KATARZYŃSKIEGO


 

Harmonogram VII Konkursu Fletowego:

16 kwietnia 2018 roku – Sala Kameralna NOSPR w Katowicach

8.oo - 9.3o próby akustyczne dla uczestników I grupy
1o.oo – inauguracja Konkursu, przywitanie uczestników, omówienie spraw organizacyjnych
1o.oo – 13.3o - przesłuchania grupy I
13.3o – 14.3o – przerwa; ciąg dalszy prób akustycznych
14.3o – dalszy ciąg przesłuchań
19.oo – recital Garetha McLearnona, ogłoszenie wyników przesłuchań dla I grupy

17 kwietnia 2018 roku – Aula im. B. Szabelskiego Akademii Muzycznej w Katowicach

8.00 - 9.30 – próby akustyczne grupy II
10.oo – rozpoczęcie przesłuchań pierwszego etapu grupy II
13.3o – 14.3o – przerwa
14.3o – ciąg dalszy przesłuchań
19.oo – ogłoszenie nazwisk finalistów, którzy dnia następnego wykonają ze Śląską Orkiestrą Kameralną, pierwszą część koncertu spośród podanych w regulaminie koncertów fletowych
19.3o - 21.oo wykład Wernera Tomasiego

18 kwietnia 2018 roku - Aula im. B. Szabelskiego Akademii Muzycznej w Katowicach

9.oo – próby finalistów z orkiestrą
13.oo -14.3o wykład dr Wiesława Suruło
15.oo – przesłuchania finalistów
18.oo – ogłoszenie wyników Konkursu
19.oo – Koncert laureatów, w trakcie którego laureat I miejsca wykona pierwszą część koncertu z towarzyszeniem Śląskiej Orkiestry Kameralnej..