PSM - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Katowicach

JUBILEUSZ 70-LECIA - listy gratulacyjne.