O SZKOLE
HISTORIA / Geschichte / History
POWSTANIE SZKOŁY I JEJ PRZEMIANY ORGANIZACYJNE

1946, 1 września
Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki przekształcono "Kursy Muzyczne" (prowadzone od roku przez wybitnych pedagogów skupionych w działającej przy katowickiej PWSM Spółdzielni Muzycznej ) na Niższą, Średnią i Umuzykalniającą Szkołę Muzyczną im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach. Szkoła mieściła się w budynku PWSM.

DZIAŁALNOŚĆ

spotkania młodzieży >>                wydawnictwa>>                  publikacje pedagogów >>

PRACOWNICY SZKOŁY
PATRON SZKOŁY

Mieczysław Karłowicz - Kalendarium życia

ABSOLWENCI

SZANOWNI PAŃSTWO,
PUBLIKUJEMY CZĘŚCIOWĄ LISTĘ NASZYCH UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW, KTÓRĄ SUKCESYWNIE BĘDZIEMY UZUPEŁNIALI.
BĘDZIEMY OGROMNIE WDZIĘCZNI ZA POTRAKTOWANIE TEJ INFORMACJI RÓWNIEŻ JAKO ZAPROSZENIA DO KONTAKTU ZE SZKOŁĄ I PODZIELENIA SIĘ Z NAMI INFORMACJAMI, KTÓRE POZWOLĄ NAM CIESZYĆ SIĘ Z PAŃSTWA OSIĄGNIĘĆ I SUKCESÓW. JEŚLI WYRAZICIE PAŃSTWO ZGODĘ NA ZAMIESZCZENIE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI PAŃSTWA DOTYCZĄCYCH UPRZEJMIE PROSIMY O PRZESŁANIE TAKOWYCH NA ADRES MAILOWY SZKOŁY [sekretariat@psm.katowice.pl].
ZAPRASZAMY TEŻ DO ODWIEDZANIA NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ ORAZ NASZEGO PROFILU NA FACEBOOKU – TAM ZNAJDUJĄ SIĘ WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTUALNYCH PROPOZYCJI KONCERTOWYCH. MAMY NADZIEJĘ NA SPOTKANIE NIE TYLKO NA INTERNETOWYCH ŁĄCZACH, ALE RÓWNIEŻ PRZY MUZYCE, KTÓRĄ NASZA SZKOŁA NA CO DZIEŃ ROZBRZMIEWA.

 

Wykaz absolwentów PSM I i II st. >>   .