20.09.2017 r. - Słowa pożegnania Śp.Jana Gorola pani U. Grabek.