Słowa pożegnania Śp.Jana Gorola pani U. Grabek 20.09.2017.