INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych. D. U. z 2015 r. Poz. 1258
  •  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 roku w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych. D. U. z 2017 r. Poz. 1793.

Szkoła Muzyczna I stopnia, przedmioty ogólnomuzyczne

Szkoła Muzyczna II stopnia, przedmioty ogólnomuzyczne.