INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW
WYPOŻYCZANIE INSTRUMENTÓW


Istnieje możliwość wypożyczenia niektórych instrumentów, takich jak akordeon, instrumenty smyczkowe,

gitara, dęte drewniane i blaszane. Szczegółowych informacji udzielaną nauczyciele prowadzący oraz sekretariat szkoły (telefon 032 2599651, 032 2596841)..