INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW
RADA RODZICÓW

PAWEŁ ZAJĄC – PRZEWODNICZĄCY
MARIA HERICHT – ZASTĘPCA
ALEKSANDRA MANDERLA - SEKRETARZ
MONIKA DYBAŁA
EDYTA KUBICKA
ADAM IMACH– KOMISJA REWIZYJNA
ANNA RAUBO – KOMISJA REWIZYJNA

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Sekretariatem Szkoły.

NUMER KONTA RADY RODZICÓW, NA KTÓRE PRZYJMOWANE SĄ WPŁATY:
92 1020 2313 0000 3902 0019 7905



.