INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO PRZEDMIOTÓW TEORETYCZNYCH

PSM I stopnia

Kształcenie słuchu i rytmika
Klasy I – III
1. U. Smoczyńska-Nachtman: „Śpiewam, słucham gram” (1995) *
Podręcznik zatwierdzony przez Departament Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Sztuki.

2. A. Wacławczyk: Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci. Zeszyt 1-4 *
Materiały zatwierdzone j.w.

Klasy IV-VI dz. i I – IV mł.
1. M. Wacholc: „Solfeż elementarny”. Podręcznik dla klas I-VI PSM I stopnia. *
Wyd. Triangel, wyd. I, W-wa 2001.
Zalecany przez Min. Kult. i Szt. jako materiał pomocniczy.
2. J. Lasocki: Mały solfeż
3. J. Lasocki: Solfeż cz. I i II

Audycje muzyczne. Klasy IV-VI dz. i I-IV mł.
1. A. Kreiner-Bogdańska: „W krainie muzyki”. Podręcznik dla uczniów szkół muzycznych
I stopnia Wyd. PWM SA Kraków. Zgodny z podstawą programową.
2. D. Grochowska: „Audycje muzyczne. Zeszyt ćwiczeń i program nauczania.”
Wyd. w Lublinie 2002. Zatwierdzony przez CEA.
3. L. Zganiacz-Mazur: Audycje muzyczne t. I – IV. Wyd. Contra.


PSM II stopnia

Kształcenie słuchu
1. J. Dzielska, L.M.Kaszycki: Podręcznik do kształcenia słuchu. PWM Kraków 1976 *
Zatwierdzony przez Min. Kult. i Szt. W 1969 r.
Materiały pomocnicze
1. K.Lasocki: Solfeż, część I i II. PWM Kraków 1975
2. J. Dzielska: Materiały pomocnicze do kształcenia słuchu, cz. I. PWM Kraków 1995
3. J. Dzielska: Materiały pomocnicze do kształcenia słuchu, cz. II PWM Kraków 2008
4. M. Doleżil: Nauka solfeżu elementarnego i rytmu, wyd. Katowice 1947 r.
5. M. Wacholc: Czytanie nut głosem cz. I-III. PWM Kraków 1992
6. H. Danyszowa: Zbiór ćwiczeń do kształcenia słuchu. PWM, Kraków 1996
7. D. Dobrowolska-Marucha: Dyktanda muzyczne. PWM, Kraków.

Zasady muzyki
1. F. Wesołowski: Zasady muzyki. PWM Kraków 1971.*
Podręcznik zatwierdzony do użytku PSM II st. przez Min. Kult. i Szt.
Materiały pomocnicze
1. F. Wesołowski: Materiały do nauki o skalach muzycznych. PWM, Kraków 1997
Zalecone do użytku w PSM I i II st. przez Min. Kult. i Szt.

Harmonia
1. F. Wesołowski: Nauka harmonii wyd. AM Łódź 1991
Materiały pomocnicze
1. F. Wesołowski: Materiały do ćwiczeń harmonicznych. PWM 1978
2. K. Sikorski: Zbiór zadań i przykładów do I i II części podręcznika dla średnich szkół muzycznych. PWM 1984.
3. J. Targosz: Podstawy harmonii funkcyjnej. PWM, Kraków 2004

Historia muzyki
1. D. Gwizdalanka: Historia muzyki cz I. Od starożytności do opery barokowej. *
Podręcznik dla szkół muzycznych zatwierdzony przez CEA
2. D. Gwizdalanka: Historia muzyki cz. II. Od muzyki instrumentalnej baroku do końca XIX wieku.
3. M. Kowalska: ABC historii muzyki. Wyd. Musica Jagellonica, Kraków 2001*
Zalecone przez Min. Kult. i Szt.
Materiały pomocnicze
Artykuły tematyczne – seria Historia muzyki w dwutygodniku Ruch Muzyczny.

Formy muzyczne
1. D. Wójcik: ABC form muzycznych. Wyd. Musica Jagellonica. Kraków 1996 *
Publikacja przygotowana przy współpracy z CEA.
Materiały pomocnicze
Artykuły tematyczne – seria Historia form muzycznych w dwutygodniku Ruch Muzyczny.


* Pozycje zatwierdzone lub zalecane przez Ministerstwo Kultury lub CEA..